Tuesday, 17 February 2015

Tô Thức 蘇軾: Hoài cựu 懷舊


Tô Thức
Hoài cựu


Nhân sanh đáo xứ tri tự

Ưng tự phi hồng đạp tuyết

thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo
西
Hồng phi na phục kế đông tây

Lão tăng tử thành tân tháp

Hoại bích do kiến cựu đề

Vãng nhật khi khu hoàn phủ

Lộ trường nhân khốn kiển
Cuộc nhân sinh, rồi đây biết nó sẽ như thế nào? Có lẽ, nên coi như một cánh chim hồng dẫm chân lên bãi tuyết. Ngẫu nhiên mà trên bãi tuyết đó còn in nguyên vẹn những vết chân của cánh hồng. Cánh hồng sẽ bay bổng mù khơi, còn kể gì đến những dấu chân kia.
Sư già vừa chết, ngôi tháp mới cũng vừa được dựng lên. Tường rêu đã đổ xuống, không tìm đâu ra những bài thơ đề trên đó nữa. Một ngày qua, đường đời gập ghềnh, có biết chưa? Đường thì dài, người thì mỏi, con lừa khấp khiểng kêu đau.


(Tuệ Sỹ dịch nghĩa)

http://hoavouu.com/a1453/to-dong-pha-nhung-phuong-troi-vien-mong
No comments:

Post a comment