Tuesday, 3 February 2015

Tô Thức 蘇軾: Hương tăng Văn trưởng lão phương trượngHương tăng Văn trưởng lão phương trượng

Vạn lí gia san nhất mộng trung

Ngô âm tiệm dĩ biến nhi đồng

Mỗi phùng Thục tẩu đàm chung nhật
便
Tiện giác Nga Mi thúy tảo không

Sư dĩ vong ngôn chân hữu đạo

Ngã trừ sưu cú bách vô công

Minh niên thái dược Thiên Thai khứ
滿
Cánh dục đề thi mãn Chiết Đông 


(Tô Thức
Quê hương diệu vợi tưởng chừng như trong một giấc mộng. Bấy giờ, giọng của ta đã dần dần bập bẹ như giọng trẻ nít. Nhưng mỗi lần gặp cụ Thục thì vẫn còn bàn bạc suốt cả một ngày. Rồi bỗng thấy ra ngọn núi Nga Mi xanh mướt quét bầu trời. Sư đã quên lời, quả tình là sư đã có Đạo. Tôi thì ngoài việc tìm câu nối chữ, hoàn toàn vô công. Sang năm sẽ vào núi Thiên Thai hái thuốc để cầu Đạo. Những vẫn còn muốn đề thơ đầy cả Chiết Đông.

(Tuệ Sỹ dịch xuôi)
 

Nguồn: http://hoavouu.com/a25631/to-dong-pha-nhung-phuong-troi-vien-mong

Muôn dặm quê hương một giấc mòng,
Giọng ta càng lúc biến nhi đồng.

Gặp nhau mỗi bận bàn luôn buổi,
Mới biết núi xanh quét tận không.
Sư đã quên lời hẳn đắc đạo,
Tôi ngoài ghép chữ chỉ vô công.

Non tiên hái thuốc sang năm tới,
Vẫn muốn đề thơ khắp cõi đông.


(
Đặng Thế Kiệt dịch thơ)

No comments:

Post a comment