Thursday, 21 August 2014

chương 07 Tô Mạn Thù & Byron


phiên âm


西


hoàng đào lan hãn
linh hải ửu minh
vạn tao cổ tiếp
phiếm nhược khinh bình
mang mang cửu vi
mỗi hữu di hư
khoáng tai thiên chiểu
phỉ nhân du cư
đại khí tự vận
chấn đãng nghễ phùng
khởi y nhân lực
hách bỉ thần công
võng tượng sạ kiến
quyết chu một nhân
cuồng bạc vị ki
toại vi ba thần
yểm thể vô quan
quy cốt vô phần
tang chung thanh tê
thích hĩ thùy văn
thùy năng thừa kiểu
lí thiệp cuồng ba
miểu chư thương sanh
kì nại công hà
ương ương đại phong
lập nọa khởi bãi
tư duy công công
nhân lực hà suy
diệc hữu hùng hào
trung nguyên lăng lệ
tự công hung trung
trích bỉ không tế
kinh lãng đình bôn
nhiếp hồn tủng thần
chuyển trắc trương hoàng
kí vi công liên
đằng lan phó nhai
tái bỉ vi thể
chửng nịch hàm hoằng
công hà khởi đệ
diêu san hám thành
thanh nhược lôi đình
vương công kiềm thủ
mạc bất chấn kinh
hách hách quân tao
diệc hữu phù danh
hùng thị hải thượng
đại mạc dữ kinh
tự công thị chi
miểu hĩ kì hình
phân phân dong dong
toàn nhập thương minh
bỉ a ma đà
thất kì uy linh
đa la phược già
tráng khí diệc khuynh
bàng công nhi cư
hùng quốc ki hứa
tây lợi khư duy
hi lạp la mã
vĩ tai tự do
công sở tích dữ
quân đức kí suy
háo tai tư thổ
toại thành di hư
công mục sở đổ
dĩ ngao dĩ ngu
phan hồi đào vũ
thương nhan bất quân
trường thọ tự cổ
miểu di thiền mạn
thao thao bất xả
hách như dương toại
thần linh thị giám
biệt phong hoài vũ
thượng lâm hạ giam
phù diêu dương giác
dong dong đạm đạm
bắc cực ngưng băng
xích đạo dâm liễm
hạo thử địa kính
vô duệ vô xiêm
viên hình tại tiền
thần quang đáp thiểm
tinh mị biến quái
xuất nhĩ nê thẩm
hồi lưu vân chuyển
khí dịch thư thảm
công chi dâm uy
hốt bất khả nghiệm
thương hải thương hải
dư niệm cựu ân
nhi thì thủy hi
tại công ưng tiền
phí ba kích ngạn
tùy công chuyển toàn
lâm lâm tường triều
dắng dư vãng hoàn
địch ngã hung ức
nhiếp ngã tinh hồn
duy dư dữ nữ
phụ tử chi thân
hoặc cận hoặc viễn
thác ngã nguyên thân
kim ngã lai tư
ác công chi thuấn


No comments:

Post a comment